Zgodovina

1965-1970
Začetki – rezidenčna četrt z atrijskimi hišami imenovana “Murgle” je nastala v Trnovem na južnem delu Ljubljane blizu starega mestnega jedra, a vseeno blizu obrobju mesta in naravi. Naselje je nastalo ob nekaj zelenih alejah s starejšimi drevesi različnih vrst med Trnovim in južnim krakom znane krožne aleje ob nekdanji žici za časa okupirane Ljubljane t.i. poti spominov in tovarištva. Naselje je bilo na jugu odprto proti Ljubljanskem barju. Lastniki hiš in parcel so začeli z dodatnimi zasaditvami in kultiviranjem vrtnih površin in predvrtov. Tako je naselje počasi začenjalo dajati videz prostornega parka z bogato vegetacijo, ki je nudilo prijetne sprehode v bližnjo naravo in lepote bližnjega regionalnega parka Ljubljansko barje.

1971-1977
Parcela kasneje poimenovana »Eko-Oaza« je pridobila končno zunanjo ograjo in vrtno lopo za orodje in vzdrževanje vrta, kar je omogočilo bolj angažirano vrtnarjenje in prve oblikovne spremembe dotedanje precej konvencionalne zasnove. Prve skice vrtne zasnove in sheme zasaditve (glej prilogo) so omogočile sistematično zasaditev ključnih dreves in grmovnic, ki v naslednjih desetletjih predstavljajo ogrodje zasnove mini arboretuma. Na podlagi izmer Geodetske uprave je izpostava Ljubljana Vič-Rudnik izdala zemljiško-knjižni izpis, s katerim je bil pridobljen neovrgljivi dokaz o lastništvu parcele, kar je omogočilo nadaljnje plansko oblikovanje in urejanje parcele in vrta.

1978-1985
Prva usmerjena dela v vrtu so formirala konceptualni vrt s skalnjakom, očarljivo robno zasaditvijo pritlikavih dreves in grmovnic na različnih nivojih in prostim osrednjim delom za vrtne družabne aktivnosti. Oblikovana je bila slikovita krožna pot za kasnejše obiskovalce vrta. Uvedeni so bili principi trajnostnega, uravnoteženega vrtnarjenja in t.i. “permakulture”.

image021 image019

1986-1990
Zasnova specifično oblikovanega okrasnega vrta z vizualnimi osmi in edinstveno zasaditvijo miniaturnih kultivarjev drevesnih vrst in grmovnic ter ornamentalnih rastlin se je nadaljevala z usmerjenimi deli, izborom kultivarjev rastlin in natančno planirano zasaditvijo, ki je predvidevala obliko in velikost rastlin v končni velikosti. Ustvarjen je bil herbarij in foto-arhiv izbranih in posajenih rastlin. Oblikovan je bil tudi dvojni krožni vrtni ribnik z dvema otokoma in orientalskim krožnim mostom v obliki črke T, ki povezuje večji otok z glavno krožno potjo.

image023

1991-1993
Skice in risbe (glej poglavje Dokumenti) in načrti so predstavljali osnovo za kasnejšo izdelavo dvignjenih gred, vrtnih dodatkov in detajlov (razsvetljave, obrob gredic ipd.). V skladu z načrti so bile iz rečnih prodnikov okoliških rek izdelane dvignjene grede z nizkimi kamnitimi zidovi (glej fotografije). Ravno tako so bili položeni podzemni kabli za razsvetljavo vrta in predvideno kroženje vode v ribnik preko slapa, ki je bil zasnovan šele v naslednji fazi. Začetek poskusov z ekološkimi adaptacijami predvsem toploljubnih rastlin s pomočjo prilagoditev lokalnih rastišč v vrtu in s prilagajanjem mikroklime na razmere značilne za toplejše klimate. Uvedene so bile prve tipično mediteranske in eksotične ornamentalne rastline ter z lokalnimi mikro-klimatskimi razmerami na njihovih rastiščih zagotovljeno njihovo lažje preživetje preko zime. Ustrezni pogoji za rast rastlin z različnih kontinentov so bili na podlagi večletnih izkušenj postopoma dodatno izboljšani, s čemer je bilo uspevanje številnih toploljubnih vrst grmovnic in dreves še olajšano. Mini Arboretum v rezidenčni četrti glavnega mesta Slovenije, ki se je počasi dopolnjeval v svojo predvideno obliko tudi v težkih časih osamosvojitve Slovenije, je bil poimenovan Eko-Oaza. V tem času so bili zasnovani, izdelani in na razglednih točkah v vrtu nameščeni tudi pokriti kotički za počitek iz trajnega, na zunanje razmere prilagojenega, pleksi-stekla.

image027 image029  image026

1994-1999
V skladu z zasnovo dvignjenih gred so bili tudi v predvrtu narejeni nizki valoviti opečni zidci in stebrički ob vhodu. Dvignjene grede so bile napolnjene s kamenjem peskom in zemljo, dobljeno ob izkopu za vrtni ribnik v glavnem območju vrta ter bogato zasajene z večinoma zimzelenimi rastlinami (glej fotografijo). V glavnem delu vrta je bil izdelan tudi stopničasti slap s kroženjem vode iz ribnika. Nameščene so bile tudi orientalske kamnite svetilke – pagode.

image031

2000
Začele so se aktivnosti za priznanje posebnosti urbano-naravne vrednosti mini arboretuma Eko-Oaza in prepoznanje njegovega širšega pomena kot zatočišče izginjajočih živalskih vrst, kot dediščina oblikovane narave, ter kot območje z zbirko pritlikavih kultivarjev lesnih rastlin, ki bi bilo deležno prostorske zaščite v okviru mesta Ljubljana.

image035 image033

2000-2001
Narejene so bile skice, risbe in načrti (glej tudi poglavje Dokumenti) za zimski vrt in po presoji je bil zaradi kvalitet in možnosti modularnega prilagajanja v projekt umeščen konservatorij znanega ameriškega proizvajalca “Four Seasons”. Pripravljena je bila shema zasaditve tropske in puščavske vegetacije z izborom primernih vrst, ki so se začele sistematično zbirati in gojiti.

image040 image078 image038

2001
Dokumenti s prepoznanim širšim pomenom vrta oz. mini arboretuma Eko-Oaza so bili pridobljeni s strani Županje mesta Ljubljana ter najpomembnejših institucij na področju zaščite rastlin ter tovrstne dediščine v Sloveniji – Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo; Arboretum Volčji potok; in Botanični vrt Ljubljana (glej poglavje Dokumenti).
Fotografija mini arboretuma Eko-Oaza se je pojavila tudi na posterjih z naslovom “Slovenia Green Treasure of Europe” prilozenih 15.000 izvodom CD-Romov v angleščini imenovanih “Slovenia Your R&D and Business Partner” in zasnovanih s strani avtorja, ki predstavljajo lepote Slovenije in njene možnosti za mednarodno sodelovanje.

2002-2004
Dokončani so bili temelji in parapeti za pokrite dvignjene grede in valovite skalnate zidove v rastlinjaku. Zasaditev glavnega dela vrta je bila dopolnjena in obogatena z dodatnimi rastlinami. Poskusi z mikro-klimatskimi ekološkimi adaptacijami rastlin iz različnih klimatskih območij so se nadaljevali in mikro-klimatske razmere na rastiščih Mediteranskih in eksotičnih ornamentalnih rastlin so bile prilagojene za še boljšo rast rastlin. Tudi uvajanje novih rastlinskih vrst, sort in kultivarjev z različnih kontinentov ter izboljševanje rastnih razmer zanje se je nadaljevalo.

image061 image063

2004-2005
Narejen je bil načrt za dodatno osvetlitev vrta. Kot del nekonvencionalnega vrta so bila v orientalskem stilu načrtovana, oblikovana, izdelana in nameščena posebna svetila ter vhodne pagode v rdeči barvi.

image065 image067

2005-2006
Po 35 letih od izgradnje je bila obnovljena streha hiše. Nadaljevala so se pripravljalna dela za montažo zimskega vrta. Dela na marmornatem tlakovanju in stebrih ob vhodnem delu ter obnovitev fasade ter vpeljava osvetlitve ter kamer za nadzor so bila zaključena v skladu z načrti.

image071 image037

2007-2010
Zimski vrt je bil končan v skladu z načrti in njegova notranjost skrbno načrtovana za vzdrževanje vseh predvidenih rastlin.