Domov

Mini Arboretum Eko-Oaza

Eko-Oaza je privatni neprofitni mini arboretum, ki predstavlja tipično slovensko valovito pokrajino v malem ob prikazovanju nekonvencionalnega vrtnega oblikovanja in množice drevesnih vrst in grmovnic, organiziranih po principih ekologije rastišč, varovanja rastlin in t.i. »permakulture«. Skupno število rastlin v mini arboretumu Eko-Oaza je več kot 950 primerkov približno 330 vrst.

Vrt v rezidenčni četrti Ljubljane blizu starega mestnega jedra kaže drugačen pristop k oblikovanju malih atrijskih vrtov, pri čemer upošteva močno omejeni prostor, strogo prostorsko planiranje in arhitektonske zahteve, ki jih pogosto srečujejo lastniki privatnih hiš v utesnjenih urbanih naseljih.

Kljub omejenemu prostoru mini arboretum Eko-Oaza nudi pomembno zatočišče nekaterim avtohtonim živalskim vrstam, ki so bile iz urbanega prostora rastočega mesta izrinjene – npr. ribe (krapi in rdečeperke), dvoživke (žabe in krastače), žuželke (kačji pastirji, metulji, hrošči, itd.), številne ptice pevke in celo nekaj malih sesalcev. Vrt prikazuje tudi rastline (predvsem grmovnice in pritlikave vrste dreves), ki dobro uspevajo v lokalnih pogojih rasti in načine, kako lahko občutljive tujerodne vrste vseeno gojimo s pomočjo prilagojene mikroklime. Vsak kultivar posamezne rastline in njegovo rastišče sta bila pazljivo izbrana za uspešno rast. Rastline so redno obrezovane – nekatere tudi gojene kot »Bonsaj« – za dosego vizualnih učinkov, perspektiv in vizualnih osi, občutje povečanega prostora in barvnih kombinacij v vseh letnih časih.

Mini arboretum Eko-Oaza predstavlja tudi trajnostni način vrtnarjenja oz. urejanja vrta ter izrabe energije v stavbi. V vrtu se upoštevajo principi kompostiranja, sonaravni načini odstranjevanja škodljivcev in bio-gnojenje ter zbiranje deževnice in njena uporaba za zalivanje rastlin. Stavba je dobro toplotno izolirana, steklene površine in odprtine na južni strani fasade so bile oblikovane za kar največjo izrabo sončne svetlobe, za gretje sanitarne vode so uporabljeni solarni kolektorji, za ogrevanje in hlajenje objekta in vode v ribniku pa je planirana uporaba geotermalne energije z uporabo t.i. geo-sonde. V bodoče je predvideno tudi pridobivanje elektrike za nočno osvetlitev vrta s pomočjo sončnih celic v fotonapetostnih modulih. Tako želi mini arboretum Eko-Oaza kot celota z zimskim vrtom in stavbo kot t.i. eko-hiša v praksi prikazati inovativno načrtovanje prostora in zgradbe, uporabo principov uravnoteženega življenja, ekologije, racionalne rabe virov (vode in energije) ter demonstrirati vključevanje tehnologij za uporabo obnovljivih virov energije.